Sterke- en Onregelmatige Werkwoorden

Sterke- en Onregelmatige Werkwoorden. De werkwoorden zijn allemaal uitgeschreven. De klinkerverandering is ook aangegeven bij de eerste 6 bladen, daarna niet meer: teveel werk! Neem deze met de leerlingen door, lees de voorbeeldzinnen, wijs ze op de tijden. De bijbehorende WerkBladen kunnen zelfstandig gemaakt worden ná gedegen uitleg van de docent. Samen nakijken, onderhouden. Laat de kinderen complete zinnen maken met de werkwoorden. Pas dan worden de werkwoorden én hun betekenis, gecondoliseerd.
Hier is een lijst van nog meer sterke/onregelmatige werkwoorden.
 
Uitgeschreven Werkwoorden

WW 1 zijn lopen gaan brengen zien eten.pdf (274 kB)

WW 2 hebben beginnen kopen begrijpen komen breken.pdf (326 kB)

WW 3 zitten zeggen slaan dragen lezen geven.pdf (350,3 kB)

WW 4 ophangen fluiten doen opdrinken worden zoeken.pdf (340,2 kB)

WW 5 trekken vallen vechten vergeten verliezen vinden.pdf (272,1 kB)

WW 6 blijven bijten denken winnen.pdf (296,5 kB)

 
 
Bijbehorende Werkbladen
 


WerkBlad 1A zijn lopen gaan brengen zien eten.pdf (199804)


 
 
 
 

 

Contact